Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bilstödet ska förenklas och få ett tydligare regelverk

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över regelverket för bilstöd. Syftet med utredningen är att göra regelverket mer lättöverskådligt och förenkla processen för de som är i behov av stödet. Utredaren ska även se över ansvarsfördelningen mellan berörda myndigheter.

– Bilstödet är en del av regeringens funktionshinderspolitik. Det är en betydelsefull förmån som främjar delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning, säger Lena Hallengren

Till särskild utredare utses Jessica Bylund, avdelningschef på Myndigheten för delaktighet. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 29 september 2023.

Bilstöd

Bilstöd är ett bidrag för inköp eller anpassning av fordon för personer med funktionsnedsättning. Försäkringskassan ansvarar för handläggning, beslut och utbetalning av stödet och Trafikverket bistår Försäkringskassan i bedömningen av den sökandes behov av anpassning.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.