Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

45 åtgärder för att knäcka arbetslivskriminaliteten

Publicerad

Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem som innebär att människor utnyttjas i arbetslivet och att seriösa företagare konkurreras ut av fuskare och kriminella. Arbetslivskriminaliteten göder den organiserade brottsligheten och dränerar välfärden och våra trygghetssystem på resurser. Nu växlar regeringen upp arbetet genom att anta en nationell strategi med 45 åtgärder mot arbetslivskriminalitet.

Arbetslivskriminalitet handlar om brottslighet och regelöverträdelser som kan leda till att arbetstagare utnyttjas eller riskerar att skadas i arbetet. Det medför också att seriösa verksamhetsutövare konkurreras ut av dem som utnyttjar arbetstagare med orimliga arbetsvillkor, som fuskar med skatter och avgifter, och på annat sätt bryter mot lagar och regler.

Arbetslivskriminalitet förekommer i många branscher även om risken för arbetslivskriminalitet bedöms som störst inom byggbranschen, restaurangbranschen, transportbranschen, städbranschen samt inom vård, omsorg och sociala tjänster.

Regeringen har tre tydliga prioriteringar för sitt arbete: att vända på varje sten i kampen mot segregation och brottslighet, driva på den gröna omställningen och att ta tillbaka kontrollen över välfärden. Arbetet mot arbetslivskriminalitet har kopplingar till alla dessa tre prioriteringar.

– Arbetslivskriminalitet omsätter stora belopp och är en inkomstkälla för organiserad brottslighet. Det här måste stoppas. Därför har vi nu beslutat om en nationell strategi mot arbetslivskriminalitet, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson. 

Med den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet samlar, samordnar och fokuserar regeringen sina åtgärder och höjer sin ambition i arbetet med att motverka och bekämpa arbetslivskriminalitet. Strategin bidrar också till att myndigheter, verksamhetsutövare och individer får en överblick över åtgärder och frågor kopplade till arbetslivskriminalitet.

– Fokus i regeringens nationella strategi är att motverka de affärsmodeller som driver arbetslivskriminaliteten. Det ska vara svårt att fuska, enkelt att åka fast och kännbart att bli straffad, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Strategin innehåller 45 punkter med åtgärder inom sju huvudområden:

  • Minska utrymmet för kriminella aktörer på arbetsmarknaden
  • Effektivare tillsyn och kontroll
  • Mer kännbara sanktioner
  • Bättre samarbete mellan myndigheter, kommuner och arbetsmarknadens parter
  • Bättre information och ökad kunskap
  • Bättre registerförfattningar och sekretessbestämmelser
  • Utvecklat internationellt- och EU-samarbete

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher