Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ytterligare 100 miljoner till elevhälsan

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en ändring i Skolverkets regleringsbrev som innebär att det öppnas upp för att ytterligare 100 miljoner kronor kan betalas ut för personalförstärkning inom elevhälsan. Elevhälsan omfattar skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

– Under pandemin har den psykiska ohälsan bland elever ökat markant och många elever har behov av stöd från bland annat elevhälsan. Det ställer än större krav på elevhälsan och på skolor att ge alla elever det stöd de behöver. Därför utökas medlen för elevhälsan, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Staten betalar varje år ut statsbidrag till personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogiska insatser. Bidragen ska användas till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan eller för specialpedagogiska insatser för att personaltätheten ska förbättras. För 2022 har 280 miljoner kronor avsatts för ändamålet och Skolverket har i uppdrag att fördela medlen.

Det finns en mycket stor efterfrågan på statsbidragen från skolhuvudmän och regeringen beslutar därför om en ändring i Skolverkets regleringsbrev som innebär att det öppnas upp för att ytterligare 100 miljoner kronor kan betalas ut för personalförstärkning inom elevhälsan.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet