Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utvidgning av uppdraget till Renmarkskommittén

Publicerad

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén för att tillmötesgå riksdagens tillkännagivande i frågan. Kommittén ska också föreslå en ändamålsenlig beslutsordning för ärenden om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Efter begäran av kommittén förlängs även utredningstiden för deluppdraget.

Riksdagen beslutade i juni förra året om ett tillkännagivande till regeringen att besluta om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén. Som ett led i den demokratiska processen har regeringen idag beslutat om sådana tilläggsdirektiv för att tillmötesgå tillkännagivandet.

Utöver vad som följer av de tidigare direktiven ska kommittén under sitt arbete bl.a. ta hänsyn till, förutom samernas rättigheter, även den övriga lokalbefolkningens, däribland den nationella minoriteten tornedalingar, och övriga invånares kultur, traditioner, intressen och behov av att kunna jaga och fiska samt till näringsverksamhet såsom skogsbruk och turism.

– Renmarkskommittén har ett viktigt arbete och nu breddar vi direktiven i enlighet med riksdagens tillkännagivande.  Det är bra att vi nu är i hamn med ett tilläggsdirektiv, säger Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. 

Kommittén ska också föreslå en ändamålsenlig beslutsordning för ärenden om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Regeringen har även, efter begäran av kommittén, beslutat om en förlängd utredningstid för delbetänkandet. Deluppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2023.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney