Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Uppsala universitet ska återlämna kvarlevor till Arjeplogs sameförening

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att Uppsala universitet får återlämna mänskliga kvarlevor, i form av ett monterat skelett, till Arjeplogs sameförening.

Kvarlevorna förvaltas i dag vid universitetsmuseet Gustavianum. Universitetets begäran har föranletts av att Arjeplogs sameförening har begärt repatriering av kvarlevorna. Uppsala universitet har bedömt att Arjeplogs sameförening har legitima anspråk på kvarlevorna och att föreningen kommer att kunna sörja för ett värdigt mottagande.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet