Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att analysera förutsättningar för nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att ta fram nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Myndigheten ska i analysen även redovisa för- och nackdelar med att ha nationella riktlinjer på området.

Nationella riktlinjer är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Riktlinjerna tas fram utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

I dagsläget finns inga nationella riktlinjer på området rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Socialstyrelsen har tidigare på uppdrag av regeringen tagit fram statistik som visar att det finns skillnader över landet, mellan olika regioner och kommuner, både vad gäller avgifter och utbud av hjälpmedel.

Därför ger regeringen nu Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram nationella riktlinjer på området.

Socialstyrelsen ska senast den 12 februari 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.