Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Kammarkollegiet att upprätta ett register för idéburna organisationer

Publicerad

Regeringen har idag gett Kammarkollegiet i uppdrag att inrätta ett system för registrering av idéburna organisationer samt förbereda för att kunna bedriva tillsyn över registrerade idéburna organisationer fr.o.m. den 1 januari 2023. Uppdraget lämnas som en följd av riksdagens beslut om att anta propositionen om idéburen välfärd.

– Idéburna organisationer spelar en viktig roll och har mycket att bidra med inom den offentligt finansierade välfärden. Syftet med registret är dels att synliggöra och tillvarata den idéburna sektorns kompetens och erfarenhet, dels att underlätta kontakterna med det offentliga. En registrering ska fungera som en kvalitetsstämpel för idéburna organisationer, säger Ida Karkiainen, civilminister. 

Det är frivilligt för idéburna organisationer att registrera sig. För att få registrera sig krävs bl.a. att den idéburna organisationer bedriver eller har för avsikt att bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet samt att de förbinder sig att inte göra värdeöverföringar annat än till andra registrerade idéburna organisationer eller till forskning. Den nya lagen om registrering av nya organisationer kommer att träda i kraft den 1 januari 2023.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering