Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag att effektivisera återvändandeverksamheten

Publicerad

Arbetet att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut ska effektiviseras. Under nästa år ska antalet verkställigheter öka med 50 procent jämfört med förra året, enligt ett regeringsuppdrag som beslutades i dag.

– En förutsättning för en fortsatt långsiktigt hållbar migrationspolitik är ett väl fungerande och effektivt återvändande. Den som har fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl inte får stanna i Sverige ska återvända, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Migrationsverket och Polismyndigheten får i uppdrag att tillsammans öka antalet verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut med 50 procent under 2023 jämfört med år 2021. Myndigheterna ska också ta fram mätbara mål för olika typer av avvisnings- och utvisningsbeslut. Migrationsverket och Polismyndigheten ska löpande informera Regeringskansliet om det pågående arbetet.

Vidare ska Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården gemensamt redovisa för återvändandeverksamhetens resultat, med start från och med verksamhetsåret 2022. Migrationsverket ansvarar för samordning och rapportering.

Senast den 15 september 2022 ska en slutredovisning av uppdraget att lämna mål för ärendekategorier lämnas till Regeringskansliet.

Slutredovisningen av uppdraget att öka antalet verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut med 50 procent, ska lämnas till Regeringskansliet i samband med myndigheternas årsredovisning för 2023.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz