Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag att arrangera en konferens med temat den gröna staden

Publicerad

Regeringen ger Boverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (Tankesmedjan Movium) i uppdrag att planera och genomföra en konferens med temat den gröna staden inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU.

- Nu ger vi Boverket och SLU i uppdrag att arrangera en konferens med tema den gröna staden. På konferensen kan vi möta andra länder och ta del av metoder och goda exempel kring viktiga frågor som klimatomställning, klimatanpassning och förnybar energi, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Syftet med konferensen är att belysa hur strategier för att främja den gröna staden kan integreras med det nya Bauhausinitiativet och dess ledord ”vackert, hållbart, tillsammans”. Syftet är också att lyfta metoder och goda exempel från städer och samhällen i Europa som kan stärka inkludering samt estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen. Konferensen ska också behandla frågor kopplade till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Vid planeringen och genomförandet av uppdraget ska kompetensen hos de deltagande myndigheterna och organisationerna som ingår i Rådet för hållbara städer tas tillvara. Dessa ska också ges möjlighet att delta i genomförandet av konferensen.

Konferensen kommer att äga rum på Malmö Live den 14 och 15 juni 2023.

 

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher