Sverige förbjuder utvinning av kol, olja och naturgas och skärper reglerna för utvinning i alunskiffer

Publicerad

Den 1 juli i år träder förbudet att utvinna kol, olja och naturgas i kraft i Sverige. Det blir ett viktigt steg i arbetet med att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Detta tillkännagav klimat- och miljöminister Annika Strandhäll idag på Världsmiljödagen.

Regeringen prioriterar att skapa jobb genom att driva på klimatomställningen. Därför behövs det åtgärder mot utvinning av ämnen som är skadliga för hälsa och miljö.

– Vi skärper miljölagstiftningen genom att förbjuda utvinning av de fossila bränslena kol, olja och naturgas. Att bryta hela kedjan av fossilberoende, från utvinning till användning, är avgörande för att Sverige fortsatt ska vara ledande i klimatomställningen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

– Den gröna och digitala omställningen kommer att skapa fler jobb och kräva mer metaller och mineral. Samtidigt ska vi aldrig tumma på miljölagstiftningen. Sverige ska också gå före och förbjuda utvinning av kol, olja och naturgas och skärpa reglerna för utvinning i alunskiffer för att ta vårt ansvar i klimatomställningen, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Propositionen innehåller förslag på ändringar i miljöbalken och minerallagen. Ändringarna  innebär ett förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja, skifferolja och naturgas på motsvarande sätt som har gjorts med uran, samt skärpta regler för utvinning i alunskiffer. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

Stockholm+50

Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50, i Stockholm, där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972, som Olof Palme var initiativtagare till. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.