Pressmeddelande från Miljödepartementet

Stockholmsagendan visar vägen framåt efter Stockholm+50

Publicerad

Omkring 150 länder har samlats i Stockholm för att kraftsamla för klimatet och miljön. Nu har Sverige, tillsammans med Kenya, sammanfattat resultatet till en Stockholmsagenda - 10 uppmaningar till omvärlden för att öka takten i omställningen.

Punkterna i Stockholmsagendan presenterades av Sveriges och Kenyas klimat- och miljöministrar under det avslutande plenarmötet under Stockholm+50 den 3 juni.

– Stockholmsagendan uppmanar till att göra mer på en rad avgörande områden, som ungas deltagande, den tunga industrins omställning och inte minst att varje land snabbare måste genomföra det de lovat. Sverige ligger långt fram och vi ska göra mer, samtidigt ska driva på andra länder. Vi vet att klimatomställningen kan skapa nya jobb och möjligheter, det ser vi i Sverige varje dag, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Stockholmsagendan: tio uppmaningar efter Stockholm+50

  1. Sätt människans välmående i första rummet, för en hälsosam planet och för allas välstånd.
  2. Erkänna och implementera rätten till ren, hälsosam och hållbar miljö genom att uppfylla visionen från princip 1 från 1972 års Stockholmsdeklaration.
  3. Anta en systemövergripande förändring av vårt nuvarande ekonomiska system för en hälsosam planet.
  4. Stärka genomförandet av befintliga nationella åtaganden för en hälsosam planet, genom att förstärka nationell miljölagstiftning, budget, planeringsprocesser och institutionella ramverk.
  5. Säkerställa att offentliga och privata flöden är i linje med åtaganden för miljö, klimat och hållbar utveckling.
  6. Skynda på systemövergripande omställning av de sektorer där det finns störst effekt att hämta, så som livsmedel, energi, vatten, byggnader, tillverkning och mobilitet
  7. Återuppbygga förtroende för samarbete och solidaritet.
  8. Stärka och ge ny energi åt det multilaterala systemet.
  9. Erkänna ett ansvar för framtida generationer som en hörnsten för gott beslutsfattande.
  10. Ta vidare resultaten från Stockholm+50 genom att stärka och ge ny energi åt pågående internationella processer, så som FN-högnivåmötet Summit of the Future i 2023.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Stockholm+50

Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50, i Stockholm, där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972, som Olof Palme var initiativtagare till. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.