Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Stockholms universitet ska genomföra prov för tillträde till ukrainsk högskoleutbildning

Publicerad

Det ukrainska utbildningsdepartementet har inkommit med en förfrågan om stöd för att organisera och genomföra tillträdesprov för ukrainska flyktingar i Sverige. Regeringen har beslutat att ge Stockholms universitet i uppdrag att genomföra proven.

Tillträde till högskolor i Ukraina har de senaste åren genomförts baserat på nationella standardiserade prov i syfte att säkerställa en rättvis antagning till högskoleutbildning. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det inte möjligt att genomföra centraliserade prov på det traditionella sättet. Det ukrainska parlamentet har därför ändrat tillvägagångssättet när det gäller tillträdesomgången 2022. För att kunna antas till utbildning behöver de sökande bli godkända på särskilda tillträdesprov för olika utbildningsnivåer.

Regeringen ger nu Stockholms universitet i uppdrag att genomföra proven. I uppdraget ingår att tillhanda lokaler och provvakter, genomföra de kontroller som är nödvändiga för att identifiera provdeltagarna, vidareförmedla resultaten och andra liknande och nödvändiga åtgärder.

– Den situation som har uppstått till följd av Rysslands krig har medfört ett enormt mänskligt lidande. Det gläder mig att vi kan stötta Ukraina genom att göra det möjligt för ukrainska ungdomar som har flytt till Sverige att delta i proven så att de sedan kan ansöka till ukrainsk högskoleutbildning. Det är av stor vikt för landets återuppbyggnad, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet