Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Staten säljer Orio AB

Publicerad

Regeringen har beslutat att sälja Orio AB till Hedin Mobility Group AB. Affärens totala värde uppgår till 503 miljoner kronor.

Orio AB (Orio) bildades 2009 i samband med att Saab Automobile AB ansökte om lån från Europeiska investeringsbanken, EIB med svenska staten som garant för lånet. Dotterbolaget Saab Automobile Parts AB, nuvarande Orio, sattes som pant och övertogs av svenska staten från konkursboet ett år efter att Saab ansökt om konkurs. 2013 överfördes förvaltningen av aktierna i Orio från Riksgälden till Regeringskansliet.

Regeringen har sedan juni 2013 riksdagens bemyndigande att avyttra statens aktier i Orio.

– Regeringens uppfattning är att Orio genom en ny ägare kommer få möjlighet att utvecklas positivt till nytta för bolagets kunder, anställda och Nyköpings kommun. Vi är därför glada över att idag kunna lämna över till en ägare som kan utveckla bolaget vidare, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Hedin Mobility Group AB förvärvar 100 procent av aktierna i Orio. Affärens totala värde för svenska staten uppgår till 503 miljoner kronor inklusive utdelning i samband med överlåtelsen samt en tilläggsköpeskilling motsvarande det belopp som Orio förväntas erhålla från SAAB Automobile Aktiebolags konkursbo. Ägandet av aktierna i Orio övergår till Hedin Mobility Group AB den 9 juni 2022.

Hannes Snellman Advokatbyrå har varit statens juridiska rådgivare. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit statens oberoende expert i bedömningen av affärsmässigheten av transaktionen ur ett finansiellt perspektiv.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord