Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skärpta hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag till skärpta regler för upphandlande myndigheter och enheter att beakta bl.a. klimatet, människors hälsa och djuromsorg vid offentlig upphandling.

Med en samlad köpkraft på nästan 800 miljarder kronor har den offentliga sektorn en ytterst viktig roll i omställningen till ett resurseffektivt, fossilfritt och socialt hållbart samhälle, både i Sverige och globalt. Det ska därför vara obligatoriskt att ta hänsyn till klimatet, miljön, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling.

– Med den här reformen vill jag markera en tydlig inriktning mot en mer resurseffektiv och socialt hållbar offentlig upphandling. Jag vill att fokus ska vara den goda affären där viktiga samhällsintressen – såsom klimatet, människors hälsa och djuromsorg – står i centrum, säger civilminister Ida Karkiainen.

Regeringens pågående arbete med att förenkla det nationella regelverket och utveckla ändamålsenliga inköpsorganisationer är en viktig grund för att genomföra denna reform. Genom att underlätta strategisk upphandling kan de bästa lösningarna uppnås för såväl myndigheter och leverantör som samhället i stort. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering