Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill få bättre kunskap om elever med funktionsnedsättning

Publicerad

Barn och elever med funktionsnedsättning har en särskild utsatthet i skolan. För att kunna följa upp situationen i skolväsendet för dessa elever tillsätter regeringen en utredare som ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning.

– Alla barn ska ha en bra möjlighet att klara skolan. Då är det viktigt att kunna följa upp hur det går för olika elevgrupper och därför tillsätter vi nu en utredning för att få bättre kunskap för funktionsnedsatta elevers situation, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Det finns i dag ett begränsat underlag när det gäller uppgifter om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet. Det innebär att möjligheterna att följa upp hur det går för dessa barn och elever är begränsade.

Utifrån de uppgifter som finns tillgängliga framkommer dock att det finns en särskild utsatthet i skolmiljön för elever med funktionsned­sättning. Barn och elever med funktionsnedsättning är i högre grad är utsatta för olika former av mobbning, skattar sin hälsa sämre, oftare har psykisk ohälsa och fler stressrelaterade symtom i sin vardag jämfört med elever utan funktionsnedsättning. Detta kan innebära att barn och elever med funktionsnedsättning kan löpa större risk att inte nå målen jämfört med andra elever.

En särskild utredare har därför fått i uppdrag att analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten säkerställs.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och föreslå vilka typer av uppgifter som bör samlas in för uppföljning av barn och elever med funktions­nedsättning i skolväsendet och hur insamlandet av sådana uppgifter ska organiseras och genom­föras,
  • analysera och ta ställning till hur begreppet funktionsnedsättning tillämpas på olika sätt i dag och hur begreppet kan användas vid föreslagna metoder för uppföljning av barn och elever med funktionsnedsättning inom skolväsendet,
  • göra en integritetsanalys och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Till särskild utredare utses Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder, Högskolan i Halmstad och Marie Cederschiöld högskola. Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren