Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om statens samverkan och dialog med kommuner och regioner

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera statens nuvarande former för samverkan och dialog med kommuner och regioner och vid behov föreslå nya former. Utredaren ska även se över regleringen av kommunala sammanträden för att säkerställa att sådana kan genomföras digitalt vid behov.

För att välfärden ska fungera väl och utvecklas krävs samverkan och samordning mellan staten, kommuner och regioner. Det finns ett behov av att staten och kommunsektorn diskuterar och samverkar om både akuta behov vid fredstida kriser och mer långsiktiga och övergripande målsättningar för välfärden. Detta pågår i olika former, men det finns ingen samlad bild eller tydligt reglerad struktur för detta i dag.

– Jag har under min tid som civilminister, men även tidigare som kommunpolitiker, sett att det finns ett behov från både staten och kommunsektorn att ha en regelbunden dialog i olika frågor. Vi behöver helt enkelt arbeta tillsammans för att säkerställa att vår gemensamma välfärd fungerar som det är tänkt, säger civilminister Ida Karkiainen.

Under pandemin har det blivit tydligt att det finns ett behov av att ibland genomföra nämnd- och fullmäktigesammanträden digitalt i landets kommuner och regioner. Kommunallagen ger kommuner och regioner en möjlighet att tillåta att ledamöter deltar i sammanträden på distans men det har framförts att finns en osäkerhet kring tolkningen av regelverket. Regleringen behöver vara anpassad för både distansdeltagande och helt digitala fullmäktige- och nämndsammanträden.

– Som många har märkt är det inte helt enkelt att genomföra framför allt stora möten digitalt men vi har blivit bättre på det under pandemin. Det är viktigt att lagar och regler kontinuerligt anpassas för att vi ska kunna använda tekniska hjälpmedel. Samtidigt måste vi upprätthålla grundläggande principer om demokrati och rättssäkerhet i det politiska beslutsfattandet, säger civilminister Ida Karkiainen.

Utredningen ska redovisas senast den 20 juni 2024. Det är ännu inte bestämt vem som ska vara särskild utredare.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering