Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna

Publicerad

Attraktiva yrkesutbildningar är nödvändiga för att stärka kompetensförsörjningen, skapa fler jobb, möta klimatomställningen och få till en bättre integration. I dag planerar regeringen därför att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (komvux) effektivare kan möta dagens behov.

Ladda ner:

Många arbetsgivare inom välfärden och inom små och stora företag har svårt att hitta personer med rätt kompetens att anställa. Samtidigt saknar många vuxna ett arbete att gå till. Den bristande matchningen på arbetsmarknaden kan till stora delar förklaras med att många arbetssökande har för kort utbildning, helt saknar utbildning eller har kunskaper som inte efterfrågas av arbetsgivare. De senaste åren har komvux präglats av en kraftig utbyggnad och flera stora reformer, bland annat har utbildningspolitiken lagts om så att arbetsmarknadens behov ska vara styrande när gymnasieskolor och komvux planerar sitt utbildningsutbud.

– Yrkesutbildningen för vuxna är avgörande för klimatomställningen och integrationen i Sverige. Yrkesvux har byggts ut kraftfullt under senare år och nu behövs reformer för att öka kvaliteten. Därför tillsätter regeringen nu en utredning som bland annat ska lämna förslag på en mer långsiktig finansieringsmodell och förbättrat stöd för eleverna, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Under dagens regeringssammanträde avser regeringen fatta beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur yrkesutbildningen inom komvux kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individer. Utredaren ska bland annat se över och vid behov föreslå hur statsbidraget för regionalt yrkesvux kan förändras för att bättre kunna möta stora och snabbt uppkomna utbildningsbehov lokalt och regionalt. I uppdraget ingår också att analysera behovet av en ny utbildningsmodell som breddar utbudet av yrkesutbildningar i komvux och ger arbetsgivare större ansvar över delar av yrkesutbildningen.

För att möta behoven som följer av klimatomställningen och en förändrad arbetsmarknad ställs nya krav på att säkerställa kompetensförsörjning inom vissa viktiga yrken. Därför ska utredaren ta ställning till om det bör införas möjligheter till riksrekrytering till vissa sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux.

I dag kommer en stor del av finansieringen av yrkesvux från statsbidrag, vilket inte ger kommunerna den långsiktighet som utbildningen behöver. Utredaren ska därför undersöka och vid behov föreslå åtgärder för att åstadkomma mer långsiktighet och förutsägbarhet när det gäller statens finansiering av yrkesutbildning inom komvux.

Elevgruppen inom komvux har också förändrats. För många av de utrikesfödda som ska etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är yrkesvux det mest realistiska alternativet. För att möta målgruppens behov och bryta segregationen behövs mer utbildning men också kvalitet och stöd i utbildningen. I uppdraget ingår därför även att analysera vilka åtgärder, till exempel förbättrad tillgång till stöd, som kan få fler elever att nå målen med sin utbildning i komvux.

Till särskild utredare utses Elof Hansjons, kommunalråd i Södertälje.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg