Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen lättar på utbetalningstaken till Globala Miljöfonden

Publicerad

30 juni har regeringen beslutat att lätta på limiterna för Globala miljöfonden (GEF) med 75 miljoner kronor.

– Jag är glad att kunna ge besked om att regeringen nu återför 75 miljoner kronor till Globala miljöfonden. Deras arbete bidrar till att bekämpa klimatförändringar och fattigdom runt om i världen, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

GEF är idag den största mellanstatliga fonden för miljö, klimat och utveckling och finansierar insatser över hela världen Sverige är nu fjärde största givare till GEF och stödet till fonden är en viktig pusselbit i regeringens målsättning att dubblera klimatbiståndet.

Globala miljöfonden

Globala miljöfonden (GEF) bildades 1991 med uppdraget att bidra till globala miljönyttigheter genom finansiellt stöd till miljö- och klimatinslag i utvecklingsinsatser i låg- och medelinkomstländer. GEF har enligt sina stadgar fem huvudsakliga verksamhetsområden: klimat, biologisk mångfald, kemikalier och avfall, landutarmning samt internationella vattendrag. Beslut om en ny budget på 5,33 miljarder dollar för perioden 2022–2026 har precis fattats, vilket är en historiskt stor påfyllnad av fonden och ökning på över trettio procent från förra perioden. Genom Sveriges nya åtagande om 4,2 miljarder kronor för perioden blir Sverige fondens fjärde största givare och den största per capitagivaren.

Arbetsprogrammet för 2022–2026 förväntas bland annat bidra till:

  • Kopplat till biologisk mångfald: att uppskattningsvis 100 miljoner hektar marina områden skyddas eller hanteras på ett hållbart sätt, vilket är 12 gånger högre än målsättningen under förra programmet. Motsvarande målsättning för områden på land är 140 miljoner hektar.
  • Kopplat till klimat: minskade utsläpp av växthusgaser med omkring 1750 miljoner ton, vilket är nästan 17 procent högre målsättning än förra programperioden.
  • Kopplat till internationella vattendrag: att 2 miljoner ton av världens överutnyttjade fiskebestånd rör sig mot mer hållbara nivåer.