Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen har antagit en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Etiopien 2022–2026

Publicerad

Regeringen har idag antagit en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien för perioden 2022 till 2026. Utvecklingssamarbetet ska bland annat bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter, samt stärkta förutsättningar för förebyggande och lösning av konflikter på fredlig väg. Verksamheten ska även bidra till tryggad livsmedelsförsörjning och till en utveckling som är miljö- och klimatmässigt hållbar.

Etiopien är ett av världens fattigaste länder, med en stor och ung befolkning. Etiopien präglas av utmaningar såsom politisk instabilitet, konflikter samt återkommande klimatrelaterade kriser och landet upplever den värsta torkperioden på årtionden.

– Regeringen är djupt oroad över situationen i Etiopien. Konflikten i norra delen av landet och den omfattande torkan leder till förfärliga konsekvenser för miljontals människor. Det är viktigt att Sverige bidrar till en fredlig och demokratisk utveckling samt till att stärka motståndskraft hos människor i utsatthet, säger biståndsminister Matilda Ernkrans. 

Regeringens strategi för utvecklingssamarbete med Etiopien anger att biståndet ska bidra till stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av konflikten i norra Etiopien och ökade spänningar i landet prioriteras även insatser för fred och försoning.

Verksamhet som bidrar till stärkt motståndskraft mot klimatförändringar och tryggad livsmedelsförsörjning, samt till en utveckling som är miljö- och klimatmässigt hållbar ges särskild vikt, givet landets utsatthet för klimatförändringar, naturkatastrofer och torka. Strategin inkluderar även ett fokus på försörjningsmöjligheter och sociala trygghetssystem för landets många unga och kvinnor. Vidare avser strategin att bidra till att stärka civilsamhället, stärka en oberoende media och ökad jämställdhet.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf

Biståndet till Etiopien

Strategin anger en volym på 1 700 miljoner kronor, cirka 340 miljoner kronor per år. Det innebär en bibehållen volym för det totala biståndet till Etiopien. Med anledning av situationen i landet anger strategin begräsningar av samarbete med staten vilket innebär att direkt stöd till statliga aktörer inte ska förekomma. Huvudsakliga samarbetspartners ska vara organisationer i det civila samhället samt multilaterala och internationella organisationer.