Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen beslutar om miljardinvestering för att stärka polisens verksamhet

Publicerad

Regeringen avser att bevilja Fortifikationsverket en investering om 1,8 miljarder kronor för förvärv av fastigheter för Polismyndigheten. Investeringen är ett led i regeringens arbete med att bekämpa den organiserade brottsligheten och stärka polisens verksamhet.

Regeringens högsta prioritering är att knäcka gängen och den organiserade brottsligheten. Polismyndigheten spelar en central roll i detta arbete. För att stärka Polismyndigheten ytterligare avser regeringen att besluta om ett fastighetsförvärv i området Sörentorp i Solna och Sollentuna, där det i dag bedrivs polisiär verksamhet. Förvärvet innebär att Polismyndigheten kan expandera på området och göra nya investeringar.

– Regeringens första prioritering är att knäcka gängen. Här spelar Polismyndigheten en central roll. Regeringen ger därför grönt ljus åt en investering om 1,8 miljarder kronor i en fastighet som banar väg för att stärka polisens verksamhet, säger finansmarknadsminister Max Elger. 

Regeringen avser att besluta om att Fortifikationsverket genomför förvärvet under torsdagens regeringssammanträde.

Finansmarknadsministerns ansvarsområden

Max Elger är finansmarknadsminister med ansvar för konsumentfrågor. Han ansvarar även för frågor som rör skötsel och förvaltning av statens fastigheter och är därmed ansvarig minister för Fortifikationsverket.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg