Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nu föreslås skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

Publicerad

Regeringen vill se skärpta straff och möjlig­heter att på plats frihets­beröva den som kör olovligt eller är påverkad av alkohol eller narkotika, det framgår i en lagråds­remiss som beslu­tades i dag. Enligt förslaget ska också för återfall i rattfylleri­brott normalt dömas till grovt rattfylleri.

– Att personer gång på gång utsätter andra för livsfara, det kan vi inte tillåta. Vid upp­repade trafik­brott måste därför sam­hället kunna reagera med än mer kraft, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Lagrådsremiss: Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleri­brott

I lagråds­remissen föreslås att maximi­straffen för grov olovlig körning och ratt­fylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Det medför att den som kör utan körkort eller påverkad vid behov kan frihets­berövas redan i samband med ett polis­ingripande. Vidare föreslås att maximi­straffet för grovt rattfylleri höjs från fängelse i två år till fängelse i tre år. Det föreslås även att det vid återfall i rattfylleri­brott normalt ska dömas för grovt rattfylleri och då till fängelse eller en frivårds­påföljd, såsom skydds­tillsyn.

Ett oaktsam­hets­ansvar föreslås också för olovlig körning. Det innebär att det ställs ökade krav att på förhand kontrollera att en person har rätt att köra fordonet, till exempel om man har ett utländskt körkort.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh