Pressmeddelande från Finansdepartementet

Mikael Damberg till Luxemburg för möte i Ekofinrådet

Publicerad

Fredag den 17 juni deltar finansminister Mikael Damberg i ett möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) i Luxemburg tillsammans med sina kollegor i EU. Under mötet väntas ministrarna bland annat anta en allmän riktlinje om EU-kommissionens förslag till en global minimiskatt för multinationella företag inom EU.

Förslaget om en global minimiskatt för multinationella företag bygger på de regler som under de senaste åren har förhandlats fram inom ramen för G20:s och OECD:s arbete och syftar till att säkerställa att dessa företag betalar en viss minsta skattenivå på sina inkomster var de än är verksamma.

Andra frågor som ska behandlas på mötet är bland annat kommissionens förslag till nya egna medel, Polens återhämtningsplan inom ramen för den återhämtningsfacilitet som inrättades med anledning av covid-19-pandemin, samt de ekonomisk-politiska delarna av årets landsspecifika rekommendationer.

I samband med Ekofinrådets möte äger även Europeiska investeringsbankens (EIB) årsmöte rum. På mötet väntas bland annat Sverige väljas till ordförande i bankens guvernörsstyrelse för kommande år.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio