Pressmeddelande från Finansdepartementet

Mikael Damberg deltar på möte med Nordiska ministerrådet

Publicerad

Den 27 juni deltar finansminister Mikael Damberg på ett ministermöte i Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik. Vid mötet kommer bland annat de finanspolitiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina att diskuteras.

Vid mötet ska ministrarna diskutera aktuella frågor med påverkan på Nordens ekonomier som exempelvis de ekonomiska och finanspolitiska konsekvenserna av kriget i Ukraina, samt finanspolitikens roll och ländernas erfarenheter när det gäller att vidta åtgärder mot de höga energipriserna.

– Ministermötet är en möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar som de nordiska länderna står inför. I en osäker tid är det viktigt att vi har en tät dialog med våra grannländer där vi kan diskutera gemensamma lösningar, säger finansminister Mikael Damberg.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och möten brukar äga rum på ministernivå ungefär en gång per år. Mötet hålls i Oslo och de flesta ministrar från övriga nordiska länder väntas delta. Detta är det första ministermötet sedan Covid-19 pandemin bröt ut.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio