Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd utreds

Publicerad

Regeringen beslutar i dag att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på vilka krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap som ska gälla för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Syftet är en främjad integration och ett inkluderande samhälle.

Ladda ner:

Sedan juli 2021 gäller som huvudregel att uppehållstillstånd som beviljas är tidsbegränsade och att en person som ansöker om permanent uppehållstillstånd måste uppfylla särskilda krav, bland annat försörjning. Det ska även införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap. Vilka nivåer som ska gälla för kunskapskraven, hur kraven ska kontrolleras och vilka undantag som ska kunna göras från kraven är dock någonting som behöver utredas.

Regeringen tillsätter därför en utredning som ska lämna förslag på vilka krav på svenska och samhällskunskap som ska gälla för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas i Sverige. Syftet är att främja integrationen och ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att aktivt delta i samhället.

– Det är viktigt med kunskaper i svenska och om grundläggande förhållanden i det svenska samhället för att fler ska kunna arbeta och delta i det svenska samhället, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

I uppdraget ingår bland annat följande:

  • föreslå hur språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd ska utformas och kontrolleras på ett sätt som är ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt,
  • föreslå vilka undantag som ska kunna göras från kraven, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2023.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.