Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturministern tar emot slutbetänkande från Kommittén Demokratin 100 år

Publicerad

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter tar emot slutbetänkandet från Kommittén Demokratin 100 år, samma dag som hon inviger Järvaveckan, onsdag 1 juni. Kommittén har arbetat i fyra år med att stärka demokratiarbetet i hela Sverige.

– Demokratin är på reträtt i många delar av världen. För att den ska vara självklar även hos kommande generationer måste vi arbeta hårt för engagemang och delaktighet. Jag vill rikta ett stort tack till kommittén för det jobb de gjort under de senaste fyra åren, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Huvuduppgiften för Kommittén Demokratin 100 har varit utåtriktade aktiviteter för att uppmärksamma och stärka demokratiarbetet i hela Sverige.

I slutbetänkandet presenterar kommittén förslag för att fortsätta stärka demokratin, utöver en sammanfattning av det fyra år långa arbetet. Till förslagen hör bland annat att inrätta en nationell demokratifunktion, att demokrati förs in i myndighetsförordningen och att fler myndigheter får demokrati inskrivet i sin instruktion.

Ordförande Peter Örn, ledamöterna Rosaline Marbinah och Lena Posner Körösi samt huvudsekreterare Helena Onn medverkar vid överlämningen.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind

Kommittén Demokratin 100 år

Regeringen tillsatte sommaren 2018 Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati. Uppgiften var att under 2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter som uppmärksammade demokratin och dess värden och som bidrar till att stärka kunskapen om och engagemanget i demokratin. Tyngdpunkten i aktiviteterna skulle ligga under jubileumsåret 2021, då den svenska demokratin firade 100 år.