Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ingripanden mot satellitsändningar som hotar Sveriges säkerhet ska utredas

Publicerad

Som en del i arbetet med att öka Sveriges säkerhet, tillsätter regeringen en utredning om satellitsändningar av radio och tv som orsakar fara för landet. En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för ingripanden som tar hänsyn till yttrande- och informationsfriheterna.

– Vi måste bekämpa hot mot Sveriges säkerhet, i alla dess former. Det samhälle vi vill skydda bygger på demokratin. Vi behöver regler som gör att vi kan stoppa hybridhot och otillbörlig informationspåverkan, och samtidigt värna yttrande- och informationsfriheterna, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter. 

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats över tid i Sveriges närområde och i Europa. Läget påverkas av att stater eller statsunderstödda aktörer avsiktligt försöker störa samhällsfunktioner eller påverka beslutsfattare och demokratiska processer.

Sverige saknar idag laglig möjlighet att ingripa om satellitsändningar av radio och tv orsakar fara för Sveriges säkerhet.

Den särskilda utredaren ska bland annat:

  • undersöka möjligheter att ingripa mot satellitsändningar som orsakar fara för Sveriges säkerhet, samtidigt som yttrande- och informationsfriheterna värnas,
  • översiktligt kartlägga vilka möjligheter som finns i andra EES-stater att ingripa mot satellitsändningar av radio och tv med hänsyn till allmän ordning och säkerhet,
  • samt föreslå när och på vilket sätt ingripanden med hänsyn till Sveriges säkerhet ska kunna göras mot satellitsändningar av radio, tv och sökbar text-tv inom svensk jurisdiktion, inom en annan EES-stats jurisdiktion eller som kommer från tredje land.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2023.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind