Pressmeddelande från Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten ska ta fram nationell plan för vaccination mot infektion med apkoppsvirus

Publicerad

Sverige deltar i EU-gemensamma inköp av vaccin mot apkoppsvirus. Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för hur det vaccin som Sverige får del av ska hanteras.

EU avser att beställa närmare 110 000 doser av vaccin mot apkoppsvirus. Sverige får del av dessa utifrån folkmängd. Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för vaccination med de doser som doneras till Sverige.

Ingen allmän vaccination planeras, utan det handlar om en möjlig vaccination av vissa individer. Det kan till exempel röra sig om förebyggande vaccinationer av vissa individer runt ett bekräftat fall.

– Sverige vidtar de åtgärder som krävs för att effektivt motverka fortsatt spridning av apkoppsviruset, säger Lena Hallengren.

I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår framtagandet av en prioritetsordning och plan för distribution och hantering av vaccinet. Folkhälsomyndigheten ska samverka med Läkemedelsverket.

Bakgrund

Sjukdomen (som på engelska benämns monkeypox) är en sällsynt, sporadisk zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den har tidigare smittat människor i afrikanska länder, där infektionen finns hos vilda djur. Enligt den Europeiska smittskyddsmyndighetens rapport från den 8 juni 2022 har dock drygt 1000 fall av infektion med apkoppvirus diagnosticerats i Europa sedan starten av utbrottet. I Sverige har enstaka fall bekräftats under våren och samtliga med relativt milt förlopp.

Den 20 maj 2022 beslutade regeringen förordningen (2022:440) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ett visst orthopoxvirus. Förordningen trädde i kraft den 23 maj 2022. Regeringen beslutade om proposition 2021/22:254 Infektion med ett visst orthopoxvirus och ändring i smittskyddslagen den 9 juni 2022.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström