Pressmeddelande från Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten ska bedriva tillsyn över tobaksfria nikotinprodukter

Publicerad

Folkhälsomyndigheten får nya tillsynsuppgifter och ska nu även utöva tillsyn över tobaksfria nikotinprodukter. Regeringen tilldelar myndigheten 4,4 miljoner kronor för det förberedande arbetet med uppgifterna.

Folkhälsomyndighetens nya tillsynsuppgifter följer av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Folkhälsomyndigheten ska utöva tillsyn på andra ställen än fysiska försäljningsställen, till exempel på internet, genom automat eller annan distansförsäljning, över kraven på produktanmälan, produktkrav, rapporteringsskyldighet, produktkontroll, innehållsdeklaration, hälsovarning och övrig märkning. Folkhälsomyndigheten ska även utöva tillsyn över kraven på anmälan om försäljning och egenkontroll när en näringsidkare saknar säte eller fast driftsställe för näringsverksamhet i Sverige.

Folkhälsomyndigheten får 4,4 miljoner kronor under 2022 för att ta fram en teknisk lösning för att kunna ta emot och hantera produktanmälningarna för tobaksfria nikotinprodukter. Myndigheten kommer även att ha kostnader för att ta fram föreskrifter, tillsynsvägledningar och göra vissa kommunikationsinsatser med anledning av den nya lagen.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström