Pressmeddelande från Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att bidra till arbetet mot antibiotikaresistens internationellt

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bidra till arbetet mot antibiotikaresistens internationellt i samarbete med den nationella arbetsgruppen för rationell antibiotikaanvändning (NAG Strama). Regeringen ger även Folkhälsomyndigheten i uppdrag att betala ut 1,4 miljoner kronor till NAG Strama.

– Sverige ligger i framkant när det gäller att motverka antibiotikaresistens och överanvändande av antibiotika. Men mer behöver göras på global nivå för att minska det stora hot mot människors hälsa som det innebär om antibiotika slutar fungera. Därför vill vi tillgängliggöra det arbete som Sverige gjort för att bidra till att fler länder trappar upp sitt arbete, säger socialminister Lena Hallengren.

Antibiotikaresistens är ett globalt problem. Sverige ska fortsatt visa ledarskap i det internationella arbetet, i linje med Sveriges politik för global utveckling, globala åtaganden gjorda inom Agenda 2030 och arbetet inom EU. Regeringen ser att det finns behov av att en särskild satsning rörande arbetet att bromsa resistensutvecklingen internationellt genom att komplettera befintliga skildringar av den svenska arbetsmodellen för fortsatt tillgång till effektiva antibiotika. Ett utbildningsmaterial och en webbplats kommer tas fram av NAG Strama som bland annat kan användas av professionen, beslutsfattare och personer inom myndigheter i andra länder.

Folkhälsomyndigheten ska också följa upp och förstärka det arbete som görs för att stödja Lettlands arbete mot antibiotikaresistens inom EU-projektet Latohop (Latvia One Health One Plan).

Folkhälsomyndigheten ska även betala ut 1,4 miljoner kronor till nationella arbetsgruppen (värdregion Uppsala) för rationell antibiotikaanvändning, NAG Strama. Uppdraget ska ses som ett komplement till det arbete som Folkhälsomyndigheten gör rörande spridning av kunskap om ansvarsfull användning av antibiotika internationellt samt till myndighetens samverkan med NAG Strama. Senast den 1 april 2023 ska uppdragen redovisas till Regeringskansliet.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström