Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fastighetsregistret ska göras säkrare och mer tillgängligt

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över regleringen av fastighetsregistret. Syftet är att stärka säkerhetsskyddet och skapa en modern reglering som bättre tillgodoser samhällets behov av fastighetsinformation.

Fastighetsregistret är Sveriges offentliga register över hur marken i landet är indelad och vem som äger vad. Det finns ungefär 3,3 miljoner fastigheter i Sverige med ett samlat värde på cirka 14 000 miljarder kronor.

Dir. 2022:94 Ett säkrare och mer tillgängligt fastig­hets­register

Den nuvarande lagstiftningen om fastighetsregistret har varit i kraft i mer än 20 år. Under den tiden har förutsättningarna för ett gott säkerhetsskydd och en effektiv informationsförsörjning förändrats, inom bland annat informationstekniken och det internationella samarbetet. Den rättsliga regleringen av fastighetsregistret har dock inte hängt med i denna utveckling.

En särskild utredare har därför fått i uppdrag att se över regleringen av fastighetsregistret. Syftet med uppdraget är att stärka säkerhetsskyddet och skapa en modern reglering för effektiv informationsförsörjning som bättre tillgodoser samhällets behov av information.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh