Pressmeddelande från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget med drivmedelskompensation samt stöd till jordbruket och fiskerinäringen

Publicerad

I propositionen lämnas bland annat förslag till en ny lag om drivmedelskompensation som innebär att privatpersoner som äger en personbil får kompensation för höga drivmedelspriser. Stöd till jordbruket och yrkesfisket föreslås även, samt ökade medel till folkbildningen för skyddssökande från Ukraina.

Drivmedelspriserna har ökat kraftigt efter Rysslands invasion av Ukraina. De höga priserna får konsekvenser för svenska hushåll och företag som är beroende av transporter. För att minska konsekvenserna av de höga priserna för privat­personer föreslår regeringen att en särskild, tillfällig drivmedelskompensation införs. Drivmedelskompensationen föreslås vara på 1 000 kronor per person och bil. Ytterligare 500 kronor föreslås ges till boende i vissa kommuner, främst i gles- och landsbygdsområden där avstånden är stora.

Det svenska jordbruket och yrkesfisket är en viktig del av Sveriges livsmedelsproduktion och därmed också viktigt för landets kris­beredskap och civila försvar. På grund av prisökningarna på drivmedel och insatsvaror har regeringen därför föreslagit särskilda krisstöd för animaliesektorn och fiskeri­näringen.

Ett stort antal personer från Ukraina har sökt skydd i Sverige sedan Ryss­lands invasion av landet. För att personer från Ukraina som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, eller uppehållstillstånd efter till­fälligt skydd, snabbt ska kunna erbjudas möjligheter att stärka sina kunskaper i svenska och om samhället föreslås ökade medel till folkbildningen.

På grund av ett högre utfall för elförbrukningen än beräknat föreslås även ett ökat anslag för kompensationen för höga elpriser.

De förslag som lämnas innebär att anvisade medel till statens budget ökar med 6,6 miljarder kronor 2022. Enligt riksdagens preliminära planering kommer budgeten att beslutas den 21 juni.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg