Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-minister Hans Dahlgren deltar vid Allmänna rådets möte

Publicerad

Den 21 juni deltar EU-minister Hans Dahlgren i Allmänna rådets möte i Luxemburg.

EU-ministrarna ska förbereda Europeiska rådet den 23–24 juni som bland annat ska diskutera situationen i Ukraina inklusive landets ansökan om medlemskap i EU, det ekonomiska läget och hur EU kan stärka samarbetet med sina partners i hela Europa.

Under mötet förväntas EU-ministrarna även diskutera uppföljningen av konferensen om Europas framtid. Det franska ordförandeskapet ska även informera om framstegen i förhandlingarna om förordningen om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam.

Presskontakt

Jennie Zetterström
T f pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström