Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ett hållbart mediestöd för hela landet – Kulturministern har tagit emot Mediestödsutredningens förslag

Publicerad

I dag, måndag den 27 juni, har kulturminister Jeanette Gustafsdotter tagit emot promemorian Ett hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14) med förslag om hur stödet till nyhetsmedier ska utformas från och med 2024.

– Livskraftig lokaljournalistik och en stark journalistkår är avgörande i en välfungerande demokrati. Därför behöver vi ett nytt och modernt mediestöd. Utredningen ger ett gediget underlag inför regeringens beslut, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Utvecklingen och de snabba förändringarna på mediemarknaden har ändrat förutsättningarna för och användningen av press- och mediestöd. I oktober 2021 fick Mats Svegfors därför i uppdrag att utreda och lämna förslag om hur stödet till nyhetsmedier kan förbättras genom att anpassa press- och mediestödsystemet till dagens moderna medielandskap. Martin Persson utsågs till utredningens sekreterare.

Mats Svegfors presenterade idag utredningens förslag för kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Utöver utredarens bedömningar innehåller utredningen även en del där Finansdepartementet redovisar sin bedömning om nollmoms för tidningar. Under arbetet har utredaren fört dialog med både branschens aktörer och samtliga partier i riksdagen. Nu går promemorian ut på remiss. Sista dagen för remissvar är den 30 september 2022.

Ur utredningens förslag

Utredningen föreslår bland annat att driftsstödet avvecklas och ersätts med ett nytt redaktionsstöd som baseras på kostnader för redaktionell personal.

Fokus i det nya föreslagna stödet är att det ska finnas nyhetsmedier över hela landet som bas för den lokala och regionala demokratin. Dagens vita-fläckar-stöd föreslås bli en del av redaktionsstödet.

Redaktionsstödet föreslås bli en del av ett teknikneutralt mediestöd som regleras i en ny lag, inklusive ett villkor om att stöd inte får ges till medier vars publicistiska verksamhet står i strid med grunderna för det demokratiska styrelseskicket.

Dagens press- och mediestöd är godkänt av EU-kommissionen till utgången av 2023 i enlighet med EU:s statsstödsregler. Förändringarna i mediestödet ska anmälas till kommissionen för att kunna träda i kraft senast den 1 januari 2024.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.