Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektivare handläggning av bolagsregistreringar som görs online

Publicerad

Tidsfristen för Bolagsverkets handläggning av onlineregistreringar av aktiebolag ska bli kortare. Det är en av flera konsekvenser av ett regeringsbeslut i dag.

Beslutet innebär att ett EU-direktiv om digitalisering inom bolagsrätten genomförs i svensk rätt. Syftet med direktivet är bland annat att möjliggöra registreringar online av aktiebolag och filialer på nationell nivå och gränsöverskridande inom EU.

Förordningsändringarna innebär bland annat att Bolagsverket i större utsträckning än i dag behöver tillhandahålla mallar för bolagsbildning. Beslutet innebär också att tidsfristen för Bolagsverkets handläggning av aktiebolag som registreras online ska kortas.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh