Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Diskussion förnybar energi och energieffektivisering när EU:s energiministrar möts

Publicerad

I dag deltar energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ministerrådsmötet för energi i Luxemburg. Bland annat förväntas rådets allmänna inriktning antas för direktiven om förnybar energi och energieffektivitet.

EU-kommissionen har förslagit att EU:s mål för andel förnybar energi 2030 höjs från 32 procent till 40 procent. Regeringen välkomnar rådets allmänna inriktning om detta samtidigt som regeringen bland annat anser att onödig detaljreglering som försvårar att målen nås, undviks.

Under rådsmötet förväntas även en allmän inriktning om kommissionens förslag till revidering av direktivet om energieffektivitet att antas. Revideringen ska anpassa förordningen till EU:s gröna giv och målet om klimatneutralitet till 2050. Precis som med kommissionens förslag om EU:s mål för andel förnybar energi så verkar regeringen för låg detaljreglering.

Mötet kommer också innehålla lägesrapporter om förhandlingarna om förslag om minskning av metanutsläpp i energisektorn och förslag om revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda.

Utöver detta kommer även energisituationen i EU att diskuteras med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00