Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsminister Matilda Ernkrans till Etiopien den 15 – 17 juni tillsammans med chefen för FN:s livsmedelsprogram (WFP)

Publicerad

Biståndsminister Matilda Ernkrans besöker Etiopien den 15 – 17 juni tillsammans med exekutivdirektören för FN:s livsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) David Beasley. Besöket äger rum mot bakgrund av den ökande akuta hungern i landet som orsakats av konflikt och den svåraste torkan på fyra årtionden.

I Etiopien pågår en av världens största hungerkriser. Konflikten i norra Etiopien har resulterat i miljontals hjälpbehövande och över 400 000 människor lever i svältliknande förhållanden. Till följd av den svåraste torkan på fyra årtionden i Afrikas horn är nu nära sex miljoner människor i landets södra delar i behov av humanitärt livsmedelsstöd.

Tillsammans med WFP:s chef David Beasley kommer biståndsministern besöka WFP:s humanitära hjälpinsatser i sydöstra Etiopien. Där kommer hon att träffa bland annat internflyktingar som förlorat skördar och boskap och tvingats till flykt på grund av torkan.

– Den förödande torkan har slagit hårdast mot de som redan hade det svårast. Jag har idag meddelat att Sverige ger ytterligare 40 miljoner till WFP i Etiopien för att möta den akuta hungerkrisen. Men det behövs mer stöd från omvärlden för att rädda liv och förhindra en fullskalig svält i Etiopien. Vi måste också bekämpa hungerns grundorsaker genom att motverka extremväder orsakat av klimatförändringar och få ett slut på konflikter, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Under besöket kommer biståndsministern träffa representanter för civilsamhället i Etiopien och diskuterade situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Biståndsministern kommer även ha möten med regeringsföreträdare, inklusive Etiopiens vice premiärminister tillika utrikesminister Demeke Mekonnen, för att tala om de ökade politiska spänningarna runt om i landet och konflikten i norra Etiopien.

– För att nå en hållbar fred i landet och stärka demokratin och mänskliga rättigheter måste konflikten i norra Etiopien få en politisk, långsiktig lösning. Det är också ett måste för att minska de växande humanitära behoven i konfliktens spår, säger biståndsministern.  

Regeringen kommer senare denna vecka anta en ny femårig strategi för utvecklingssamarbetet med Etiopien. Strategin inkluderar stöd för arbete för stärkt demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Givet utvecklingen i landet anges även stärkta insatser för fred och försoning. Verksamhet som bidrar till stärkt motståndskraft mot klimatförändringar och tryggad livsmedelsförsörjning ges särskild vikt. Strategin inkluderar även ett fokus på försörjningsmöjligheter och sociala trygghetssystem för unga och kvinnor. Strategin anger en volym på 1 700 miljoner kronor, cirka 340 miljoner kronor per år, vilket innebär en bibehållen volym för det totala biståndet till Etiopien.

Med anledning av situationen i landet anger strategin begränsningar av samarbete med staten vilket innebär att direkt stöd till statliga aktörer inte ska förekomma. Huvudsakliga samarbetspartners ska vara organisationer i det civila samhället samt multilaterala och internationella organisationer.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf

Fakta/Sveriges stöd till Etiopien

Sverige är en av världens största givare av humanitärt bistånd till Etiopien. Med anledning av de ökande behoven har Sida i juni 2022 beslutat om extra stöd om 30 miljoner kronor till de humanitära insatserna i landet. Nu bidrar Sverige med ytterligare 40 miljoner kronor till Etiopien inom ramen för det fleråriga partnerskapsavtalet med WFP, vilket innebär att Sveriges totala humanitära stöd till Etiopien hittills för 2022 totalt uppgår till 385,2 miljoner kronor. WFP är världens största humanitära organisation, och tilldelades Nobels fredspris år 2020.