Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström tar emot utredning om kraven för sjuksköterske- och barnmorskeexamen

Publicerad

Fredag den 17 juni överlämnar Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska sina förslag till utbildningsminister Anna Ekström. I samband med detta hålls en pressträff.

Tid:
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Lilla pressrummet, inpassering via grinden vid Karduansmakargatan/Rödbodgatan från kl. 12.30, eller digitalt via Zoom.

Obligatorisk föranmälan senast fredag 17 juni kl. 11.30 via e-post till Linnea Ilbring, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och om du är reporter eller fotograf. Skicka också med bild på presslegitimation. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats i Lilla pressrummet vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.

Ladda ner:

Regeringens särskilda utredare Agneta Karlsson har haft i uppdrag att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård.

Både Agneta Karlsson och Anna Ekström finns tillgängliga för enskilda intervjuer efter pressträffen.

Betänkandet Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska, SOU 2022:35, publiceras på regeringens webbplats i samband med pressträffen.

Presskontakt

Linnea Ilbring
Presskommunikatör, Utbildningsdepartementet
e-post till Linnea Ilbring
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.