Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

50 miljoner kronor extra till folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett

Publicerad

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor skjuts till för insatsen Svenska från dag ett så att folkbildningen kan fortsätta sitt viktiga arbete med att ge flyktingar från Ukraina möjlighet att börja lära sig svenska. Förslaget kommer i dag att överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget.

Runtom i Sverige agerar folkbildningen för att möta den uppkomna situationen efter Rysslands invasion av Ukraina. Svenska från dag ett fyller en viktig funktion för många av dem som nu kommer från Ukraina och beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Genom insatserna som studieförbund och folkhögskolor erbjuder får de möjlighet att få kunskaper i svenska och stöd för att kunna delta i arbets- och samhällslivet.

Folkbildningens aktörer har signalerat att efterfrågan på insatser varit stor och att pengarna håller på att eller redan har tagit slut hos vissa studieförbund. Folkhögskolorna har inte kunnat erbjuda verksamhet i den omfattning de önskat för att möta målgruppens behov.

För år 2022 föreslår regeringen därför att 50 miljoner kronor skjuts till för insatsen Svenska från dag ett. Tillsammans med de nästan 90 miljoner kronor som folkbildningens aktörer redan tilldelats för insatsen, finns därmed goda möjligheter att erbjuda verksamhet till såväl de som kommer från Ukraina som andra i målgruppen.

– Studieförbund och folkhögskolor har tagit ett stort ansvar och ställt upp för dem som flyr från kriget i Ukraina och beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Nu ser regeringen till att de får ytterligare medel för att ge flyktingar möjlighet att skaffa sig kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Därmed får flyktingarna från Ukraina större möjlighet att arbeta och leva väl under tiden de befinner sig här, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg