Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde till Marrakech för ministermöte med den globala koalitionen mot Daesh

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde deltar i ministermöte med koalitionen mot ISIS/Daesh i Marrakech den 11 maj. Vid mötet kommer den gemensamma kampen mot terrorism i Syrien, Irak, Afghanistan och länder i Afrika att tas upp.

Mötet väntas samla ett femtiotal ministrar från koalitionens 85 medlemmar och kommer att ledas av den amerikanske biträdande utrikesminister för politiska frågor Victoria Nuland, samt Marockos utrikesminister Nasser Bourita. Syftet med mötet är att diskutera den globala koalitionens gemensamma ansträngningar för att förhindra och förebygga terrorism i Syrien, Irak, Afghanistan och länder i Afrika.

-  Kampen mot den globala terrorismen måste fortsatt bedrivas genom internationellt samarbete. Vi måste vara uthålliga så att terrorn inte får förnyat fäste. Att koalitionens ministermöte för första gången äger rum i Afrika är ett svar på de utmaningar vi nu ser med terrorism på kontinenten, säger utrikesminister Ann Linde.

Sverige har ett stort engagemang för att förhindra och förebygga terrorism och våldsbejakande extremism. Sverige bidrar sedan 2015 bland annat till den militära utbildningsinsatsen OIR i Irak och till UNCTAD:s arbete för lagföring och är en av de stora givarna med anledning av Syrienkrisen Därutöver har Sverige ett omfattande engagemang i Sahel för att främja säkerhet, hållbar utveckling, respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.


Mer information om Sveriges stöd till Sahel, Syrien, Irak och Afghanistan

Sahel

Sverige har bilaterala utvecklingsstrategier med Mali och Burkina Faso om totalt cirka 700 miljoner kronor per år och ett humanitärt stöd under 2021 för hela Sahel på 591 miljoner kronor. Sverige deltar med ett militärt bidrag i Mali till FN:s fredsbevarande insats MINUSMA och har deltagit i den multinationella specialförbandsstyrkan Task Force Takuba. Därutöver bidrar Sverige med personal i EU:s tre insatser verksamma i Sahelregionen inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Syrien

Sedan 2011 har Sverige bidragit med mer än 3,4 miljarder kronor i humanitärt stöd till Syrien, i syfte att rädda liv och lindra nöd. Samtidigt genomförs regeringens regionala strategi för Syrienkrisen, om 3,21 miljarder kronor under åren 2016–2023. Detta inkluderar det särskilda stöd om 100 miljoner kronor, som regeringen beslutade om i oktober 2019, för att möta behoven i nordöstra Syrien efter Daeshs härjningar.

Irak

Det svenska humanitära stödet till Irak uppgår under 2022 initialt till 63 miljoner kronor. Sveriges utvecklingssamarbete med Irak fokuserar i stor utsträckning på insatser för stabilisering och återuppbyggnad efter konflikten med Daesh, och uppgår under 2021 initialt till 116 miljoner kronor. Sedan 2014 har Sverige bidragit med cirka 2,4 miljarder kronor i sammanlagt humanitärt- och utvecklingsstöd till Irak.

Afghanistan

Talibanernas maktövertagande i mitten av augusti 2021 förvärrade en redan svår humanitär situation i landet till följd av torka, matosäkerhet, utdragen konflikt, fördrivning och pandemin. Sveriges stöd till humanitära- och utvecklingsinsatser i Afghanistan för den afghanska befolkningen uppgår under 2022 till 245 miljoner kronor i humanitärt stöd och ca 800 miljoner kronor i utvecklingsstöd. För närvarande revideras den bilaterala utvecklingsstrategin för Afghanistan.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1173260
e-post till Adriana Haxhimustafa