Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg reser till Berlin

Publicerad

Den 11 maj reser utrikeshandelsminister Anna Hallberg till Berlin i syfte att stärka de goda handels- och investeringsrelationerna mellan Sverige och Tyskland. Under besöket möter utrikeshandelsministern närings- och klimatminister Robert Habeck. Hon träffar även representanter från tyska näringslivsorganisationer och svenskt näringsliv verksamma i Tyskland.

− Världens stora utmaningar, som klimat- och energikrisen, löser vi bäst tillsammans med andra länder. Tyskland och Sverige har unika band, inte minst inom industrin, och har därför unika möjligheter att skapa gemensamma lösningar för framtiden. Dessutom bidrar den gröna omställningen och digitaliseringen till att skapa fler jobb i våra båda länder. I dessa tider med stora säkerhetspolitiska utmaningar är det viktigare än någonsin att stärka relationen mellan oss, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren

Faktaruta – Sverige och Tysklands handelsrelation

Tyskland är Sveriges största handelspartner sett till summan av export och import. Sverige och Tyskland delar viktiga gemensamma intressen gällande exempelvis handel, innovation och hållbarhet. Sedan 2017 samarbetar Sverige och Tyskland inom ramen för ett innovationspartnerskap som omfattar elvägssystem, testbäddar, e-hälsa, innovationssamarbeten, artificiell intelligens (AI) och batterier.