Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning ska ge förslag för att kunna införa offentlighetsprincipen i privata verksamheter inom hälso- och sjukvård

Publicerad

Privata aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst omfattas i dag inte av offentlighetsprincipen. För att ge allmänheten ökad möjlighet till insyn i dessa verksamheter har Socialdepartementet beslutat om ett uppdrag för att kunna införa offentlighetsprincipen i offentligt finansierad, privat driven hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det är en del av regeringens arbete med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

– Allmänheten bör ha samma insyn i hälso- och sjukvård och socialtjänst oavsett driftsform. I dag är offentlighetsprincipen viktig för att till exempel kunna avslöja fusk och korruption i offentligt driven verksamhet. Såklart bör vi ha samma insyn också i privat utförd verksamhet. Uppdraget är en del i regeringens arbete med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, säger socialminister Lena Hallengren.

Utredningen om ökad insyn i välfärden lämnade på regeringens uppdrag 2016 förslag som innebar att offentlighetsprincipen skulle införas i offentligt finansierad, privat utförd välfärd (Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)). Utredningens förslag har remitterats och bereds i Regeringskansliet. Under beredningen har det framkommit behov av att komplettera utredningens förslag. En utredare får nu därför bland annat i uppdrag att:

  • lämna nödvändiga förslag för att offentlighetsprincipen ska kunna införas även verksamheter som tillhandahåller insatser utan föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen. Det här var något som utredningen från 2016 inte lämnade förslag kring och handlar till exempel om när äldre får hemtjänst utan föregående behovsprövning.
  • utreda möjligheten för privata utförare att få stöd av kommunen eller regionen i att hantera allmänna handlingar. Det här är en viktig fråga för att kunna få en fungerande ordning på plats även för mindre företag.
  • analysera och lämna förslag på lämpligt bemyndigande för kommuner och regioner vad gäller arkivhållning. Det här är en teknisk fråga där kommuner idag kan ställa upp regler för sin egen verksamhet. Här behöver det bli likvärdigt även vad gäller privata utförare.
  • att göra en bedömning av vilka konsekvenser införandet av offentlighetsprincipen har för börsnoterade aktiebolag.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot