Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredare ser över vapenlagstiftningen och föreslår hur ändringarna i EU:s vapendirektiv ska genomföras

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur ändringarna i EU:s vapendirektiv ska genomföras på en miniminivå och se över vapenlagstiftningen i syfte att skapa ett regelverk som inte i onödan försvårar för legala vapeninnehavare som jägare och sportskyttar. Utredaren kommer att biträdas av en parlamentarisk referensgrupp.

Sverige har inte fullt ut genomfört ändringarna i EU:s vapendirektiv. EU-kommissionen beslutade därför i februari 2022 att stämma Sverige i EU-domstolen. Regeringen har tidigare lagt fram förslag på genomförande av direktivet som har röstats ner av riksdagen.

Dir. 2022:40 Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen

– För att undvika att Sverige ska behöva betala höga belopp i böter hoppas jag att vi nu tillsammans med oppositionspartierna ska kunna få reglerna på plats så snabbt som möjligt, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera behovet av och lämna förslag på författningsändringar som är nödvändiga för att genomföra ändringarna i EU:s vapendirektiv på miniminivå,
  • ta ställning till om vapenlagstiftningen behöver förenklas eller ändras för att inte vara onödigt betungande för legala vapeninnehavare och lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas i två delar där genomförandet av vapendirektivet ska redovisas senast den 11 november 2022 och uppdraget i övrigt senast den 10 november 2023.

Till utredare utses tidigare lagmannen Stefan Strömberg.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh