Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Sverige stöder ukrainsk roll som observatör i European Blockchain Partnership

Publicerad

Sverige stöttar att Ukraina har valts in som observatör i European Blockchain Partnership. En förhoppning är att detta ska bidra till Ukrainas återuppbyggnad gällande it-kompetens, funktioner och tjänster.

European Blockchain Partnership är ett EU-initiativ där Sverige ingår och som övervakar utveckling inom blockkedjor i Europa, delar erfarenheter och överser utvecklingen av en mer sammanlänkad infrastruktur för blockkedjeteknik inom EU.

Ukraina har visat intresse för blockkedjeteknik och av möjligheten att använda tekniken i bland annat offentlig förvaltning. Med en observatörsroll inom European Blockchain Partnership så läggs grunderna för ett långsiktigt erfarenhetsutbyte vilket kan bidra till återuppbyggnaden av Ukrainas kompetens på området.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta:

Med hjälp av blockkedjor kan man lagra information så att den i det närmaste är omöjlig att ändra i efterhand. Fördelarna är bland annat spårbarhet och större öppenhet.