Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige och Polen står värdar för internationell givarkonferens till stöd för det ukrainska folket

Publicerad

Mot bakgrund av den allvarliga humanitära situationen i Ukraina till följd av Rysslands invasion står Sveriges statsminister tillsammans med Polens premiärminister värd för en internationell givarkonferens den 5 maj i Warszawa.

Givarkonferensen syftar till att mobilisera fortsatt finansiellt stöd för den humanitära responsen till det ukrainska folket. Under konferensen kommer det diskuteras hur Ukraina kan stödjas i hanteringen av både de omedelbara och långsiktiga konsekvenserna av kriget.

Sverige står tillsammans med Polen värd för en humanitär givarkonferens för Ukraina den 5 maj i Warszawa. Detta i partnerskap med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel, samt med deltagande av FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor Martin Griffiths och Internationella Röda Korskommitténs ordförande Peter Maurer.

- Det är centralt att fortsatt samla stöd för FN:s humanitära appell och Röda korsets insatser i Ukraina för att det humanitära systemet ska kunna svara upp mot de fortsatt ökande humanitära behoven. Samtidigt behövs långsiktiga insatser för återhämtning och återuppbyggnad. Vid givarkonferensen kommer jag leda ett rundabordssamtal för att diskutera på vilka sätt vi kan stödja Ukrainas ansträngningar i att hantera de ekonomiska utmaningar som kriget orsakat säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-0850049
e-post till Nadja Yusuf

FN:s humanitära appell

Enligt FN:s humanitära appell som annonserades den 25 april beräknas över 15 miljoner människor vara i behov av akut humanitärt stöd. Omkring 7,7 miljoner människor uppskattas vara på flykt inom Ukraina och nästan 5,5 miljoner människor har flytt landet.

Den humanitära appellen uppgår till 2,25 miljarder USD och har som mål att nå 8,7 miljoner människor till och med augusti 2022.

Sveriges stöd till Ukraina

I ljuset av den fullskaliga ryska aggressionen den 24 februari har Sveriges humanitära stöd utökats med 775 miljoner kronor. Av dessa går 570 miljoner kronor direkt till Ukraina, 185 miljoner kronor går till FN:s arbete för att hjälpa flyktingar, bl.a. från Ukraina, och 20 miljoner kronor går till FN:s arbete i Moldavien (10 miljoner kronor till Unicef och 10 miljoner kronor till UNHCR).

Därutöver bistår Sverige Ukraina genom multilaterala kanaler såsom FN:s katastrofbiståndsfond CERF (Central Emergency Response Fund). Sverige är en av fondens största givare med 725 miljoner kronor för 2022. Sverige stödjer också Rödakorsrörelsens katastroffond DREF (Disaster Relief Emergency Fund) med 35 miljoner kronor 2022.
Sverige har även ett mångårigt bilateralt stöd till Ukraina, vilket fokuserar på demokrati, mänskliga rättigheter, fri och oberoende media, stöd till civilsamhället, decentralisering, stöd till reformer inom rättsväsendet, energieffektivisering, miljö och klimat.

I december beslutade regeringen om en ny sjuårig strategi för reformstödet till Österuopa. Där ingår Ukraina som största mottagare med ca 260 miljoner kronor årligen i sju år Sedan Ukrainas självständighet 1991 och fram till och med 2021 uppgick Sveriges breda bilaterala stöd till drygt 4 miljarder kronor.