Sverige och Polen mobiliserar humanitärt stöd för Ukraina

Publicerad

(Ny version.) Drygt 60 miljarder kronor i stöd har annonserats idag vid en givarkonferens för Ukraina i Warszawa, arrangerad av Sverige och Polen i samarbete med EU.

Rättelse

Den tidigare versionen innehöll en felaktig summa som annonserats vid givarkonferensen.

För att möta de ökande humanitära behoven och stötta det ukrainska samhället allokerar Sverige ytterligare 230 miljoner kronor. Statsminister Magdalena Andersson stod tillsammans med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki värd för givarkonferensen.

– Sammanlagt 60 miljarder kronor vilket visar på att omvärldens stora stöd till Ukraina fortsatt är starkt och långsiktigt, säger statsminister Magdalena Andersson i en kommentar.

I samband med konferensen leder biståndsminister Matilda Ernkrans ett rundabordssamtal om de ekonomiska följderna av kriget.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina är de humanitära behoven i landet enorma och de förväntas öka ytterligare. Närmare 16 miljoner människor är hjälpbehövande. Närmare åtta miljoner människor är på flykt inom Ukraina, medan över fem miljoner beräknas ha flytt från landet. FN:s humanitära appell för att nå människor i Ukraina med livräddande stöd och skydd uppgår till 2,25 miljarder dollar fram till slutet av augusti. För att möta de ökande humanitära behoven och stödja den ukrainska befolkningen annonserade Sverige idag ytterligare 230 miljoner kronor till humanitära insatser i Ukraina.

– Kriget fortsätter och de humanitära behoven ökar. Sverige bidrar därför med ytterligare 230 miljoner kronor, sa statsminister Magdalena Andersson. Det ukrainska folket behöver vårt stöd och vi har nu sedan kriget inleddes bidragit med 775 miljoner kronor till humanitära insatser i Ukraina och närområdet.

I samband med givarkonferensen arrangerar även Sverige och Polen ett rundabordssamtal om de ekonomiska konsekvenserna av kriget. Sverige representeras av biståndsminister Matilda Ernkrans.

– Samtidigt som vi fokuserar på de akuta humanitära insatserna i Ukraina behöver vi också se till de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av kriget, säger biståndsminister Matilda Ernkrans. Det kommer behövas stöd från omvärlden för att stödja med tidig återhämtning och på längre sikt för återuppbyggnad.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos statsminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-592 85 48
e-post till Darina Agha
Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf