Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige förstärker forskningssamarbete för ökat stöd till miljö, klimat och säkerhet

Publicerad

Idag återlanserades Stockholm Hub on Environment, Peace and Security - ett forskningssamarbete för miljö, klimat och säkerhet som samlar fyra världsledande svenska forskningsinstitut på området. Hubben får mer resurser för sitt fortsatta arbete för att främja kunskapsutveckling och policydialog.

Klimatförändringarnas effekter får, tillsammans med miljöförstöring och minskande biologisk mångfald, stora konsekvenser för jordens naturresurser och den mänskliga miljön. Extrema väderhändelser riskerar människors försörjningsmöjligheter och fler människor ska dela på allt färre resurser. Detta ökar risken för konflikter.

– Sverige har under flera år prioriterat att synliggöra kopplingarna mellan klimat och säkerhet. Under det svenska ordförandeskapet i OSSE lyckades vi få igenom en ministerdeklaration som ger OSSE mandat att arbeta med klimat och säkerhet. Det visar att det går att flytta fram positionerna på detta område. Vi har även bidragit till att viktiga steg tagits inom FN, och EU, och vi kommer att fortsätta stärka vår förståelse av kopplingarna mellan klimat och säkerhet för att förhindra geopolitisk konkurrens om naturresurser och undvika nya konflikter, säger utrikesminister Ann Linde.

– De länder som är mest utsatta och sårbara för klimatförändring och miljöförstöring är ofta utvecklingsländer och de människor som lever där, även om vi alla drabbas. Forskningssamarbetet är ett av Sveriges initiativ för att stötta de mest utsatta länderna på bästa sätt genom att det förebyggande arbetet stärks baserat på analys och dialog, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

– Stockholm har blivit ett nav för forskning om utmaningarna för fred och säkerhet som följer i miljö- och klimatkrisens kölvatten. Forskningssamarbetet syftar till att inspirera och stödja Sverige i dess ledande roll i det multilaterala arbetet med att finna och förankra hållbara lösningar tillsammans med sina partners, säger SIPRIs ordförande Jan Eliasson.

Stockholm Hub on Environment, Peace and Security är ett samarbete mellan Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm International Water Institute (SIWI) och Stockholm Resilience Center (SRC).

Vid återlanseringen deltog utrikesminister Ann Linde, biståndsminister Matilda Ernkrans, SIPRI:s ordförande Jan Eliasson, cheferna för de fyra instituten, samt chefer och höga företrädare för en rad andra svenska myndigheter och institut, däribland Sida och FBA. Den fortsatta satsningen finansieras av Utrikesdepartementet.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1173260
e-post till Adriana Haxhimustafa
Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf