Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige avser delta i EU-gemensamma inköp av vaccin och läkemedel mot apkoppsvirus

Publicerad

Sverige har anmält till Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA) att Sverige vill delta i EU:s planerade köp av vaccinet Imvanex mot apkoppsvirus.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) genomför nu en analys av risk/nytta för vaccinet och den kommer att vara vägledande för beslutet om inköp. Sverige har även anmält en önskan om att delta i en planerad EU-gemensam upphandling av det antivirala läkemedlet Tecovirimat som kan användas mot apkoppsvirus. Upphandlingen av läkemedlet planeras ske genom Joint Procurement Agreement (JPA), en mekanism som regeringen tidigt under covid-19-pandemin beslutade att Sverige skulle ansluta sig till.

– EU-gemensamma inköp av vaccin och läkemedel tjänade oss väl under pandemin och kan nu göra det igen, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ser nu över vilka volymer av vaccin respektive läkemedel mot apkoppsvirus som kan bli aktuellt för svensk del.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot