Pressmeddelande från Miljödepartementet

Statssekreterare Grönvall till Paris om framtida kemikaliepolicy

Publicerad

Idag den 12 maj deltar statssekreterare Anders Grönvall på det franska EU-ordförandeskapets ministerkonferens om kemikalier i Paris.

Det närmaste året ska ett flertal EU-regelverk på kemikalieområdet, t.ex. Reach-förordningen, revideras för att genomföra ambitionerna i EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet. Sverige kommer att hålla i förhandlingarna av dessa regler under vårt ordförandeskap i EU våren 2023. Ett ambitiöst genomförande av kemikaliestrategin är en prioritet för Sverige.

Statssekreterare Anders Grönvall kommer att inledningstala på ministerkonferensen tillsammans med Frankrikes miljöminister Barbara Pompili, och delta i högnivådiskussioner om utvecklingen av EU:s kemikaliepolicy. 

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin