Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Statlig ersättning till kommuner som anordnar initiala boenden för personer från Ukraina

Publicerad

Regeringen har beslutat att kommuner som ordnar initialt boende åt personer som beviljats uppe­hålls­tillstånd enligt mass­flykts­direktivet har rätt till ersättning från staten. Ersätt­ningen ska betalas ut genom en schablon­ersättning med en fast och en rörlig del.

Med anled­ning av kriget i Ukraina har EU aktiverat det så kallade mass­flykts­­direk­tivet. Migrations­verket har huvud­ansvaret för bistånd till personer som beviljats uppe­hålls­tillstånd enligt mass­flykts­direktivet. En kommun ska dock lämna bistånd till de som vistas i kommunen tills Migrations­verket tar över ansvaret. En kommun har redan i dag rätt till statlig ersätt­ning för sådant ekono­miskt bistånd som den har betalat ut. Migrations­verket betalar ut den statliga ersätt­ningen.

Regeringens beslut innebär att kommuner, som efter dialog med Migra­tions­verket har ordnat initialt boende till personer som beviljats uppe­hålls­tillstånd enligt mass­flykts­direktivet, även får rätt till ersättning för detta. Ersätt­ningen ska betalas ut i form av en schablon­ersättning med en fast del och en rörlig del som ska täcka kost­nader för iordning­ställande och avveck­lande av boende­­platser respektive drifts­kostnader.

Förord­ningen träder i kraft den 24 maj 2022.

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock
Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz