Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringens förslag till produktionsincitament klart

Publicerad

Nu är det klart hur regeringens förslag till produktionsincitament för film- och dramaserieproduktioner ser ut. Produktionsincitamentet ska bidra till både regional tillväxt i hela landet och en stärkt svensk filmbransch. Förslaget, som bland annat omfattar sökkriterier går nu på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter.

– Film- och tv-området har utvecklats så starkt att det kan driva regional tillväxt. Med de arbetstillfällen produktionsincitamentet ger kan vi både behålla filmkompetens i Sverige, stärka återväxten för svensk film och gynna regional utveckling, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Produktionsincitamentet fungerar som en rabatt på produktionsutgifterna. Stödet är uppbyggt för att både gynna film- och tv-området och bidra till regional tillväxt. Incitamentet gör Sverige mer attraktivt för stora produktioner, såväl internationella som svenska. Det ger arbetstillfällen i många andra branscher, inte minst inom besöksnäringen. Att svenska filmskapare får ekonomiska förutsättningar att förlägga produktionen i Sverige gynnar också kompetensöverföring till nya generationer filmskapare. 

Regeringens förslag till produktionsincitament gäller produktion av spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie och föreslås hanteras av Tillväxtverket. Det omfattar 100 miljoner kronor per år, permanent från och med 2022. Rabatten på produktionsutgifterna föreslås ligga på 25 %.

För att söka stödet föreslås följande villkor:

  • att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige
  • att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie
  • att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor
  • att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för

Förslaget om utformning av regelverket som tagits fram inom Regeringskansliet skickas nu på remiss. Remissvar ska lämnas in senast 8 augusti. Ambitionen är att regeringen ska fatta beslut om förordningen senast i september.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind